جهت دریافت خدمات تعمیر و یا گارانتی گوشی لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
کارشناسان ما بعد از تکمیل فرم با شما تماس خواهند گرفت.